تماس با ما

توجه به اهمیت زمان در خدمات رسانی در...مرکز خدمات پرستاری نیکان


09379103363 - 09129496055


در نیکان
همگام با شما

نگرانی شما را در زمینه درمان بیمار درک می کنیم و بهترین خدماتتمان را ارائه خواهیم داد

ساعات سرویس دهی

درد برای نشان دادن خودش ساعت نمی پرسد، نزدیک صبح یا دم غروب، روز کاری یا روز تعطیل... و ما درد را می شناسیم و راهکار خوبی برای درمانش ارائه می دهیم... در منزل شما .. با سرعت و دقت

    از جمعه تا جمعه
یعنی 24 ساعت شابنه روز - هفت روزه هفته و 365 روز سال در خدمت شما هستیم.

نشانی نیکان

پاسداران - دروس - خيابان باقري كماسايي - كوچه اسدي شرقي

09379103363 - 09129496055

شبانه روزی: 09379103363 - 09129496055