پرستاری

23 مهر, 1398
لبخند بهترین روش برای پیشگری و درمان

لبخند معجزه می کند…

لبخند بهترین روش برای پیشگری و درمان لبخند دو تاثیر مهم دارد. یکی روی خود فرد و احساس شادابی و سلامت به او دست می دهد […]
21 مهر, 1398
آرامش بیمار با خدمات پرستاری در منزل نیکان

آرامش بیمار با خدمات در منزل

آرامش بیمار با خدمات پرستاری در منزل نیکان هیچ جا خونه آدم نمیشه… همه ما احتمالا این سخن را از دهان دور و نزدیک شنیده ایم […]
شبانه روزی: 22574479 - 09129496055